# İzleme Tercihleri

Yayınlanan her form için, veri toplamayı izlemeye başlamak için önce tercihler atamanız gerekir. Tüm olası ayarları görmek için İzleme Tercihleri butonuna tıklayın.

An image

# İzleme Blokları

İzleme blokları, anket formunuzdaki gönderiler hakkında bilgi içeren bölümdür. GPS toplarsanız veya enlem ve boylam verilerini girerseniz, Haritadaki ilerleme yi izlersiniz. Ayrıca orada İlerleme Grafiği, Günlük İlerleme ve En Son Gönderimler blokları da mevcuttur. Onları etkinleştirebilirsiniz. Gösterge Tablosuna yalnızca seçilen blok dahil edilecek.

An image

# İlerleme Haritası

Anket formunuzda konum verilerini toplarsanız,İlerleme Haritası seçeneğini etkinleştirmek, harita üzerinde veri toplama ilerlemesini Gösterge Paneli aracılığıyla izlemenize ve ayrıca Harita Tahtası Bölüm. öğesini etkinleştirmenize olanak tanır. Bu seçimi etkinleştirmek için anket formundan Boylam ve Enlem değişkenlerini seçmelisiniz.

An image

# İlerleme Grafiği

İlerleme Grafiği bloğu, belirli bir değişkenin seçilmesini gerektirmez, tablo seçmeniz gerekir:

An image

Ayrıca hedefinizi belirtmeniz gerekir - sahadan toplamayı planladığınız toplam gönderi sayısı. Varsayılan sayı 100'dür, buna göre değiştirirsiniz.

An image

# Günlük İlerleme

Günlük ilerleme, veri toplama açısından mevcut ilerleme ve önceki günlerin istatistikleri hakkında bilgi verecektir. Bu blokta ayrıca veri toplama ilerlemesinin başlangıç tarihini ve kalan anketleri görebilirsiniz.

An image

Burada ayrıca hedefinizi belirtmeniz gerekir - sahadan toplamayı planladığınız toplam gönderi sayısı. Varsayılan sayı 100'dür, buna göre değiştirirsiniz.

An image

# En Son Gönderimler

En son gönderim bloğu, son günlerin veri toplama istatistikleri için eğilimleri gösteren bir çubuk grafiktir. Bu bloğu etkinleştirirken, bu çubuk grafiğe kaç gün dahil etmek istediğinizi belirtmeniz gerekir.

An image

# Veri Kümesi Türleri

UDACAPI, veri kümenizi aşağıdaki biçimlerden herhangi birinde indirmenize izin verir. Veri kümesini Gösterge Panelinde o formatta indirebilmek için bunlardan herhangi birini etkinleştirin.

An image

# İzleme Araçları

İzleme araçlarının yardımıyla sahadan veri toplarken herhangi bir soruya verilen yanıtları gözlemleyebilirsiniz. Sayısal cevaplar için Betimsel İstatistikler dahil olmak üzere maksimum, minimum, ve ortalama değerler ve ayrıca medyan, standart sapma, vb. Kategorik değişkenler için, Pivot tablosu olarak bilinen bir Dilim Grafik ve Çapraz Tablo olabilir. İzleme aracını eklemek için Yeni Öğe butonuna tıklayın.

An image

# Betimleyici İstatistik

Yeni bir tanımlayıcı istatistik aracı eklemek için, tablo ve bu tablodan bir değişken seçmeniz gerekir. Ardından bu araç için bir başlık verin veKaydete tıklayın.

An image

# Dilim Grafiği

Dilim Grafiği de bir tablo seçilmesini ve bu tablodan bir değişken gerektirir. Ardından bu araç için bir başlık verin ve Kaydete tıklayın.

An image

# Çapraz Tablo

Bir tablo seçtikten sonra Çapraz Tablo aracı için, ayrıca Sütun, Satır ve Değer için bir değişken seçmeniz gerekir (Değer olarak benzersiz bir kimlik sütunu seçebilirsiniz). Ardından bu araç için bir başlık yazın ve Kaydete tıklayın.

An image

Last Updated: 09.12.2020 12:18:08